Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Контакти

Мария Бабукчиева – Ръководител на проекта

Тел. 02/940  6585   mbabukchieva@moew.government.bg

 

Росалина Инджиева – Зам. ръководител на проекта

Тел. 02/940  6414      rossalina@eea.government.bg

 

Таня Владимирова – координатор на проекта

Тел. 02/940  6466        t.vladimirova@eea.government.bg

 

Ирина Савчева-Иванова – юрист по проекта

Тел. 02/940  6403    i.savcheva@eea.government.bg

 

Яна Александрова – технически сътрудник

Тел. 02/940  6466    yanaaleksandrova@eea.government.bg

 

Георги Игнатиeв – експерт финансови дейности

Тел. 02/940  6493     g_ignatiev@eea.government.bg

 

Светла Кюлафлийска – експерт счетоводител

Тел. 02/940  6490     svetla_dren@eea.government.bg

 

Мирела Цветанова – експерт връзки с обществеността

Тел. 02/940  6467   pr@eea.government.bg