Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ИАОС сключи договор за изпълнение на основната дейност по проект „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

Продължава работата по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите. Това става след като на 31 август 2017 г. беше подписан  договор  между Изпълнителна агенция по околна среда и избраната фирма изпълнител „Технологика“ ЕАД. Договорът е за извършване на основната дейност по проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.   

Дейността включва надграждане на съществуващите функционалности, разработване и въвеждане на нови модули към информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. Предвидено е и интегриране на съществуващите информационни системи за управление на води, с което ще се обезпечи процесът по управление на водите и осигури докладването на Република България към Европейската комисия в областта на водите. Информационна система ще подобри работата на служителите на отговорните институции в структурите на Министерство на околната среда и водите.