Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Програмният оператор на програма BG02 удължи срока за изпълнение на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда като бенефициент по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, е представил актуализиран план-график за изпълнение на проекта, отчитащ реалните срокове за изпълнение и приключване на дейностите. Това стана с подписването на допълнително споразумение между Програмният оператор – МОСВ и ИАОС за удължаване на изпълнението по проекта до 23.12.2017 г.

Проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.