ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг и опазване на биологичното разнообразие

Лични средства

Биоразнообразието включва всички видове и екосистеми, които представляват живота на Земята, то представлява живата природа, която ни заобикаля, във всичките й форми. Човекът също представлява неразделна част от биоразнообразието и като такава го променя непрекъснато. Оцеляването на човека, обаче, е невъзможно без оцеляването на биоразнообразието. Затова е изключително важно то да бъде опазено, съхранено и защитено.

Понастоящем най-голяма опасност за биоразнообразието представлява неговата загуба. Свидетели сме на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последици за природата и човека. В миналото тя се е дължала основно на природни фактори, предимно на климатичните промени, докато днес основна заплаха за биоразнообразието представлява човешката дейност.

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС