ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Мобилно приложение BioMon Mobile

Инсталация на мобилно приложение за GPS устройства с операционна система Windows Mobile 6.1 & Windows Embedded Handheld 6.5 :стъпка по стъпка.

 Софтуера се инсталира в посочената последователност. Програмите се поставят в основната памет на GPS устройствата или на външна карта и се стартират последователно в указания ред.

1. Първа програма - sqlce.ppc.wce5.armv4i - база данни ;

2. Втора програма -  AGMRuntime ;

3. Основна програма - EsriBg.BioMonMobile ;

4. Ръководство за работа с Biomon Mobile ;

5. Ръководство за инсталация и преинсталация на Biomon Mobile. Създаване на карта - подложка ;

6. Базова карта на България ;

7. Символи които НЕ трябва да се използват при въвеждане на текстова информация в Biomon Mobile ;

8. Най - често допускани грешки при въвеждане на информация в Biomon Mobile ;

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС