ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Риби

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3  „Теренни проучвания на разпространение и численост на риби

Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис – НПМ – ИБЕИ“

Доклад за резултатите от прегледа и оценката на наличните данни от литературни и други източници за видовете риби


МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ НА РИБИ КЪМ АПРИЛ 2015 

Допълнителен подход за мониторинг на видове риби в р. Дунав

Допълнителен подход за мониторинг на видове риби в р. Дунав- полеви формуляр


Подход за мониторинг на Benthophiloides brauneri Beling & Iljin - Пъстро (Шабленско) попче


Подход за мониторинг на виюн (Misgurnus fossilis)

Подход за мониторинг на виюн (Misgurnus fossilis) - полеви формуляр


Подход за мониторинг на дребни бентосни видове риби в р. Дунав

Подход за мониторинг на дребни бентосни видове риби в р. Дунав - полеви формуляр


Подход за мониторинг на дунавска скумрия (Alosa immaculata) в р. Дунав

Подход за мониторинг на дунавска скумрия (Alosa immaculata) в р. Дунав - полеви формуляр


Подход за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав

Подход за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав - полеви формуляр


Подход за мониторинг на морски видове риби

Подход за мониторинг на морски видове риби-полеви формуляр - далян

Подход за мониторинг на морски видове риби-полеви формуляр - трал


Подход за мониторинг на риби в езера, I част

Подход за мониторинг на риби в езера, I част- полеви формуляр

Подход за мониторинг на риби в езера, II част

Подход за мониторинг на риби в езера, II част- полеви формуляр


Подход за мониторинг на риби в река Дунав

Подход за мониторинг на риби в река Дунав- полеви формуляр


Подход за мониторинг на риби в реки

Подход за мониторинг на риби в реки- полеви формуляр


Подход за мониторинг на умбра (Umbra krameri)

Подход за мониторинг на умбра (Umbra krameri)- полеви формуляр


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА КЪМ АПРИЛ 2015

Методика за оценка на състоянието на риби

Референтни стойности по параметри за оценка на състоянието на видовете

Карти - места за мониторинг на риби
Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС