ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Висши растения, мъхове и гъби

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 „Теренни проучвания на разпространение и численост на растения, гъби и мъхове

 Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

Преглед и оценка на наличните дани от литературни и други източници, свързани с  методики за мониторинг и оценка, методика за оценка на състоянието на видовете висши растения, мъхове и гъби. Анализ на основните пропуски в наличните познания.

 

МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ  

Методика за мониторинг на висши растения

- Приложение 1 - Списък на видове

- Приложение 2 - Списък на места за мониторинг

- Приложение 3 - Полеви формуляр

- Приложение 4 - Допълнително приложение към полевия формуляр

Методика за мониторинг на гъби

- Приложение 1 - Места за мониторинг

- Полеви формуляр

Методики за мониторинг на мъхове:

Методика за мониторинг на Bazzania flaccida с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Brachythecium geheebii с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Buxbaumia viridis с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Dicranim viride с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Frullania fragilifolia с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Grimmia teretinervis с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Hamatocaulis vernicosus с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Leucobryum glaucum с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Mannia triandra с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Meesia longiseta с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Neckera pennata с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Riccia crustata с полеви формуляр

- Методика за мониторинг на Sphagnum cuspidatum с полеви формуляр

Методика за мониторинг на Sphagnum fallax с полеви формуляр


МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка на състоянието на висши растения

- Приложение 1 - Списък на видове

- Приложение 2 - Допълнителни параметри

- Приложение 3 - Референтни стойности

Методика за оценка на гъби 

Методики за оценка на мъхове:

Методика за оценка на Bazzania flaccida

Методика за оценка на Brachythecium geheebii

Методика за оценка на Buxbaumia viridis

Методика за оценка на Dicranim viride

Методика за оценка на Frullania fragilifolia

Методика за оценка на Grimmia teretinervis

Методика за оценка на Hamatocaulis vernicosus

Методика за оценка на Leucobryum glaucum

Методика за оценка на Mannia triandra

Методика за оценка на Meesia longiseta

Методика за оценка на Neckera pennata

Методика за оценка на Riccia crustata

Методика за оценка на Sphagnum cuspidatum и Sphagnum fallax


КАРТИ

- Карти - Висши растения

- Карти - Гъби

- Карти - МъховеCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС