ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Цели на проекта

Основна цел

Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

 

Специфични цели

- Развитие на НСМБР - включвани на нови схеми за теренно наблюдение;

- Набиране на актуална информация за разпространението и числеността на видове от НСМБР и техните местообитания на национално ниво;

- Внедряване на нови/съвременни методи за оценка на състоянието на видове от НСМБР на национално ниво и техните местообитания

 

Целеви вид/ове местообитание/я или целева група

Видове от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС