ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


гр. Шумен - 9700
Улица “Съединение” № 71
Телефон: 054/856 501
Факс: 054/87 68 40
Е-mail: riosv-shn@icon.bg


Оценка на въздействието върху околната среда

Въздух

Шум

Води

Отпадъци

Земи и почви

Биологичното разнообразие и защитените територии

Решения/Разрешения

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.