ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

През периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. са подадени 4 (четири) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

РДНО за общините Троян и Априлци

2.

ЛУБРИКА ООД

3.

Община Луковит

4.

Людон Транс ЕООД

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 5 (пет) оператора:

1.

„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян

2.

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Стамболово и Маджарово”

3.

„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”

4.

„ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД, площадка с. Дисевица

5.

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка гр. Велико Търново

Към 31.03.2018г. има издадени общо 563 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС