ExEA MoEW EEA

Лични средства

Авиационен шум

РЕЗУЛТАТИ


РЕЗУЛТАТИ
от собствените непрекъснати измервания на шума, даващи представа за акустичното състояние на райони, разположени в близост до летище Бургас


РЕЗУЛТАТИ
от собствените непрекъснати измервания на шума, даващи представа за акустичното състояние на райони, разположени в близост до летище Варна

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС