ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Черноморски басейн

Качеството на водите в основната река Камчия в басейна е представена на фиг. 3.8.

Фиг.3.8

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС