ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Източно-беломорски басейн

Качеството на водите в основните реки в басейна са представени на фиг. 3.9 – 3.11

Фиг.3.9
Фиг.3.10
Фиг.3.11

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС