ExEA MoEW EEA

Лични средства

ТРОПОСФЕРЕН ОЗОН

Таблица 2.6. СРедночасови нива НА ОЗОН НА КФС „Рожен” 

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани данни

Максимална измерена средночасова концентрация

 g/m3]

Брой превишения на ПИН

[180 µg/m3]

Брой превишения на ППН

[240 µg/m3]

 КФС „Рожен”

2106

137.74

0

0

- „ПИН” - Праг за информиране на населението /1час/;

- „ППН” - Праг за предупреждаване на населението /1час/;
 

Таблица 2.7  КРАТКОСРОЧНА ЦЕЛЕВА НОРМА ЗА ОЗОН* 

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани (8 –часови) данни

 

Максимална измерена
(8-часова)
Концентрация
 g/m3]
Брой дни с превишение
на КЦН

(120 µg/m3)

Средна концентрация за периода

( µg/m3)

 КФС “Рожен”

2208

130.24

13

99.68

* КЦН - 120 µg/m3 да не се превишава повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период. Съответствието с краткосрочната целева норма се оценява от 01.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, данните за която се използват за изчисляване на съответствието за следващите три или пет календарни години. 

Таблица 2.8. БЕНЗЕН  

III-ро тримесечие на 2018г. /Пункт

Брой регистрирани

1h данни

Максимална измерена

1 h концентрация g/m3]

Средна концентрация за периодаg/m3]

 КФС „Рожен”

2198

0.68

0.15

 
 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС