ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

През периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018г. са подадени 2 (две) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

“ОЛИВА” АД, гр. Кнежа

2.

„КЛМ-ЕКО“ ЕООД, гр. Русе

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 6 (шест) оператора:

1.

 „ЛУБРИКА” ООД, гр. Русе,

2.

ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“, гр. Пещера

3.

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД с. Големо село, община Бобов дол

4.

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД за „Депо за неопасни производствени отпадъци – сгуроотвал Каменик“

5.

Община Благоевград, за „Регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград”,

6.

„ОЛИВА” АД, гр. Кнежа, област Плевен

 

Към 30.09.2018г. има издадени общо 568 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС