ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.10.2017г. до 31.12.2017г. са подадени 5 (пет) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

ОРГАХИМ РЕЗИНС

2.

„Кроношпан“ ЕООД,   площадка гр. В. Търново

3.

„Кокоимпекс” ООД

4.

„Хибриден център   по свиневъдство“ АД

5.

Община Харманли, РДНО

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 6 (шест) оператора:

1.

„ПИЛКО“ ЕООД, гр.   Разград, площадка в землището   на с. Чуковец

2.

„Идеал Стандарт - Видима” АД, гр. Севлиево,   Завод за производство на санитарна керамика, площадка Севлиево

3.

„Ей И Ес Марица Изток I“ ЕООД

4.

„ФУРАЖ РОСИЦА“   ЕАД, гр. Разград, площадка гр. Павликени

5.

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ”   АД, гр. Нови Пазар

6.

"НЕДКО НЕДКОВ-БИОГАЗ-ОВЧАРОВО" ЕООД, гр. Добрич

 

Към 31.12.2017г. има издадени общо 560 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС