ExEA MoEW EEA

Законодателство по управление на отпадъците

Лични средства

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа /PDF формат/ (утвърдено със Заповед № РД - 156 от 04.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС