ExEA MoEW EEA

Конкурси за работа

Лични средства

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА при МОСВ
обявява конкурс за:

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.06.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

25.06.2019  пълният текст

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.06.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Лаборатория за качество на водите“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

25.06.2019  пълният текст

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.06.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

25.06.2019  пълният текстДата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
11.06.2019 
Главен 
експерт
1

отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“

25.06.2019  пълният текст

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
16.05.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

30.05.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
16.05.2019 
Главен 
експерт
1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“

30.05.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Главен експерт в отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
16.05.2019 
Младши 
експерт
1

отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии ” към дирекция „Разрешителни режими“

30.05.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване” към дирекция „Разрешителни режими“

 

Дата на публикуванеДлъжностЩатна бройкаОтдел, дирекцияСрок за подаванеПълен текст на обявата
16.05.2019 
Началник на отдел
1

отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг“ към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 

30.05.2019  пълният текст
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Началник на отдел в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг“ към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 
Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "Началник на отдел в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг“ към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 

 


Архив - предишна обява

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС