ExEA MoEW EEA

Лични средства

по Директивата за птиците

В изпълнение на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  се изготвя Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за птиците. Целта на изготвяне на тази концепция е свързана с факта, че с всяко поредно докладване по двете директиви пред Република България все повече се очертава необходимостта от формулиране на общи подходи, които да доведат до съизмерими резултати на Европейско ниво.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Консорциум „Дикон- Партицип“, изпълнител на дейност от проекта, организират експертна работна среща за  обсъждане на Национална концепция за мониторинг за целите на докладването по Директивата за птиците, която може да изтеглите от тук.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС