ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 18.01.2018 г. 11:00 ч. до 19.01.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,1
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,102
Монтана 0,106
Селановци 0,085
Кнежа 0,102
Враца 0,116
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,102
Плевен 0,089
Силистра 0,086
Русе 0,101
Тервел 0,083
Самуил 0,092
Калиaкра 0,084
Емине 0,104
Ореш 0,105
Ахтопол 0,108
Варна n/a
Елхово 0,111
Връх Рожен 0,128
Пловдив 0,136
Връх Виден 0,116
Връх Ореляк 0,169
Връх Ботев 0,146
София 0,13

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.