ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 18.09.2018 г. 11:00 ч. до 19.09.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,112
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,108
Монтана 0,111
Селановци 0,084
Кнежа 0,105
Враца n/a
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,103
Плевен 0,09
Силистра 0,085
Русе 0,095
Тервел 0,079
Самуил 0,089
Калиaкра 0,085
Емине 0,105
Ореш 0,11
Ахтопол 0,11
Варна 0,101
Елхово 0,119
Връх Рожен 0,15
Пловдив 0,144
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,161
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.