ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 20.01.2020 г. 11:00 ч. до 21.01.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,103
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,106
Монтана 0,11
Селановци 0,086
Кнежа 0,106
Враца 0,118
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,098
Плевен 0,089
Силистра 0,085
Русе 0,101
Тервел 0,081
Самуил 0,091
Калиaкра 0,083
Емине 0,106
Ореш 0,106
Ахтопол 0,107
Варна 0,1
Елхово 0,114
Връх Рожен 0,134
Пловдив 0,142
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,135
София 0,13

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.