ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 21.07.2017 г. 11:00 ч. до 22.07.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,109
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,108
Монтана 0,104
Селановци 0,082
Кнежа 0,103
Враца 0,119
Велико Търново 0,089
Петрохан 0,103
Плевен 0,088
Силистра 0,083
Русе 0,094
Тервел 0,079
Самуил 0,089
Калиaкра 0,087
Емине 0,106
Ореш 0,107
Ахтопол 0,109
Варна 0,103
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,146
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,166
Връх Ботев 0,16
София 0,137

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.