ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 24.04.2018 г. 11:00 ч. до 25.04.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,105
Вълчедръм n/a
Хайредин 0,106
Монтана 0,11
Селановци 0,085
Кнежа 0,104
Враца 0,121
Велико Търново 0,093
Петрохан n/a
Плевен 0,089
Силистра 0,086
Русе 0,098
Тервел n/a
Самуил 0,09
Калиaкра 0,085
Емине 0,107
Ореш 0,108
Ахтопол 0,11
Варна n/a
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,15
Пловдив 0,144
Връх Виден 0,121
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,162
София 0,136

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.