ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 17.01.2019 г. 11:00 ч. до 18.01.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,102
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,106
Монтана 0,108
Селановци 0,086
Кнежа 0,104
Враца n/a
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,098
Плевен 0,089
Силистра n/a
Русе 0,101
Тервел 0,082
Самуил 0,092
Калиaкра 0,083
Емине n/a
Ореш 0,104
Ахтопол n/a
Варна 0,1
Елхово 0,114
Връх Рожен 0,112
Пловдив 0,145
Връх Виден 0,115
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,125
София 0,131

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.