ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 23.06.2019 г. 11:00 ч. до 24.06.2019 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,108
Вълчедръм n/a
Хайредин 0,104
Монтана n/a
Селановци 0,084
Кнежа 0,106
Враца n/a
Велико Търново 0,089
Петрохан 0,104
Плевен 0,091
Силистра n/a
Русе 0,096
Тервел 0,081
Самуил 0,09
Калиaкра 0,086
Емине n/a
Ореш 0,109
Ахтопол n/a
Варна n/a
Елхово 0,115
Връх Рожен n/a
Пловдив n/a
Връх Виден n/a
Връх Ореляк 0,166
Връх Ботев 0,165
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.