ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 01.12.2020 г. 11:00 ч. до 02.12.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,107
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,106
Монтана 0,111
Селановци 0,088
Кнежа 0,108
Враца 0,119
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,106
Плевен 0,089
Силистра 0,074
Русе 0,104
Тервел 0,085
Самуил 0,09
Калиaкра 0,091
Емине 0,11
Ореш 0,102
Ахтопол 0,11
Варна 0,106
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,144
Пловдив 0,145
Връх Виден 0,126
Връх Ореляк 0,173
Връх Ботев 0,162
София 0,133

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.