ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 24.09.2020 г. 11:00 ч. до 25.09.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,112
Вълчедръм 0,081
Хайредин 0,112
Монтана 0,11
Селановци 0,086
Кнежа 0,109
Враца 0,127
Велико Търново 0,096
Петрохан 0,103
Плевен 0,095
Силистра 0,089
Русе 0,1
Тервел 0,084
Самуил 0,095
Калиaкра 0,088
Емине 0,111
Ореш 0,113
Ахтопол 0,116
Варна 0,105
Елхово 0,123
Връх Рожен 0,153
Пловдив 0,152
Връх Виден 0,124
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,169
София 0,141

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.