ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 03.04.2020 г. 11:00 ч. до 04.04.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,101
Вълчедръм n/a
Хайредин 0,104
Монтана 0,107
Селановци 0,085
Кнежа 0,104
Враца 0,112
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,097
Плевен 0,089
Силистра 0,086
Русе 0,101
Тервел 0,081
Самуил n/a
Калиaкра 0,084
Емине 0,106
Ореш 0,105
Ахтопол 0,108
Варна 0,1
Елхово 0,112
Връх Рожен 0,13
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,135
София 0,128

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.