ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 01.07.2020 г. 11:00 ч. до 02.07.2020 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,109
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,107
Монтана 0,107
Селановци 0,083
Кнежа 0,106
Враца 0,12
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,102
Плевен 0,093
Силистра 0,084
Русе 0,098
Тервел 0,08
Самуил n/a
Калиaкра 0,085
Емине 0,109
Ореш 0,107
Ахтопол 0,111
Варна 0,101
Елхово 0,114
Връх Рожен 0,144
Пловдив 0,145
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,166
Връх Ботев 0,162
София 0,136

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.