ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 24.02.2021 г. 11:00 ч. до 25.02.2021 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,103
Вълчедръм 0,078
Хайредин 0,106
Монтана 0,105
Селановци 0,084
Кнежа 0,103
Враца 0,113
Велико Търново 0,09
Петрохан 0,095
Плевен 0,088
Силистра 0,072
Русе 0,102
Тервел 0,083
Самуил 0,088
Калиaкра 0,082
Емине 0,103
Ореш 0,105
Ахтопол 0,106
Варна 0,099
Елхово 0,107
Връх Рожен 0,121
Пловдив 0,14
Връх Виден 0,115
Връх Ореляк 0,165
Връх Ботев 0,106
София 0,128

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.