ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 16.11.2018 г. 11:00 ч. до 17.11.2018 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,11
Вълчедръм 0,079
Хайредин 0,109
Монтана 0,111
Селановци 0,087
Кнежа 0,108
Враца n/a
Велико Търново 0,093
Петрохан 0,105
Плевен 0,091
Силистра 0,091
Русе 0,102
Тервел 0,086
Самуил 0,097
Калиaкра 0,091
Емине 0,112
Ореш 0,114
Ахтопол n/a
Варна 0,107
Елхово 0,117
Връх Рожен 0,15
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,124
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,145
София 0,139

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.