ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 18.11.2017 г. 11:00 ч. до 19.11.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,104
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,106
Монтана 0,11
Селановци 0,088
Кнежа 0,106
Враца 0,119
Велико Търново 0,097
Петрохан 0,108
Плевен 0,092
Силистра 0,095
Русе 0,101
Тервел 0,089
Самуил 0,097
Калиaкра 0,093
Емине 0,11
Ореш 0,111
Ахтопол 0,122
Варна 0,105
Елхово 0,121
Връх Рожен 0,148
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,125
Връх Ореляк 0,171
Връх Ботев 0,154
София 0,134

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.