ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 21.09.2017 г. 11:00 ч. до 22.09.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,108
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,108
Монтана 0,109
Селановци 0,084
Кнежа 0,108
Враца 0,124
Велико Търново 0,095
Петрохан 0,108
Плевен 0,09
Силистра 0,088
Русе 0,098
Тервел 0,083
Самуил 0,093
Калиaкра 0,089
Емине 0,113
Ореш 0,112
Ахтопол 0,118
Варна 0,107
Елхово 0,127
Връх Рожен 0,161
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,123
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,171
София 0,141

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.