ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Фонов мониторинг

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, ВАЛЕЖИТЕ И ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА КОМПЛЕКСНА ФОНОВА СТАНЦИЯ (КФС) "РОЖЕН" ЗА ПЕРИОДА 01.07.2003г. - 30.09.2003г.


Метеорологични показатели
Качество на атмосферния въздух
Атмосферни валежи
Повърхностни води

Съгласно програмата за мониторинг на КФС "Рожен" ежедневно се регистрират метеорологични данни, серен и азотен диоксид, озон, вземат се проби от въздуха за определяне съдържанието на прах и оловни аерозоли. Провеждат се физикохимични изследвания на валежите. Всяко тримесечие се вземат водни проби от двете реки на територията на станцията. Ежегодно се изследват почвени проби. Еднократно в началото и в края на вегетационния период се изследват фитомонитори.

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.