ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Авиационен шум

Автоматичната система за мониторинг на авиационен шум на МОСВ е инсталирана на границата на 60 dB контур върху територията на гр. София. Чрез тази система се събира, обработва и съхранява информация за шумовото натоварване от прелитащите над жилищните територии на гр. София въздухоплавателни средства.

Системата е стационарна и се състои от 5 локални измерителни станции (терминали). Те са разположени върху територията на града, както следва:


Терминал А - "Близка приводна станция - Изток" - РВД (на територията на Летище София на 1 км по продължение на пистата);
Терминал В - кв. Орландовци, бивши "Оранжерии- Сердика";
Терминал D - кв. Подуене, ул. Княгиня Косара;
Терминал Е - "Далечна приводна станция - Изток" - РВД - с. Кривина;
Терминал F - кв. Челопеченe - на територията на "Пречиствателна станция - Кремиковци".

Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите работи самостоятелно, а централен компютър събира данните от всички терминали.

В настоящия бюлетин не е включена информация от автоматичните станции, обслужващи районите "Кремиковци" и "Летище София", а от кв. "Кривина" е ограничена, поради преустройство на системата за предаване на информация в реално време.

Състояние на околната среда - кв. "Орландовци"
Състояние на околната среда - кв. "Кривина"
Състояние на околната среда - кв. "Подуене"

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.