ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин


Авиационен шум

Автоматичната система за мониторинг на авиационен шум е инсталирана на границата на 60 dB контур върху територията на гр. София. Чрез тази система се събира, обработва и съхранява информация за шумовото натоварване от прелитащите над жилищните територии на гр. София въздухоплавателни средства.

Системата е стационарна и се състои от 5 локални измерителни станции (терминали). Те са разположени върху територията на града, както следва:

Терминал В - кв. Орландовци, бивши "Оранжерии- Сердика";
Терминал С - кв. Редута, парка пред зала Фестивална;
Терминал D - кв. Подуене, ул. Княгиня Косара;
Терминал F – кв. Челопечене, на територията на Кремиковци.

Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите работи самостоятелно, а централен компютър събира данните от всички терминали.

Състояние на околната среда - кв. "Орландовци"
Състояние на околната среда - кв. "Редута"
Състояние на околната среда - кв. "Подуяне"
Състояние на околната среда - кв. "Челопеченe"

В Приложениe 1 са представени измерените стойности в децибели (dB(A)) на денонощните еквивалентни нива на шума, разпределени по терминали и по дни от месеците за разглеждания тримесечен период.

В Приложениe 2 е представено процентното разпределение по диапазони на регистрираните от станциите шумови събития за разглеждания тримесечен период, както и техния брой.


СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – РАЙОН ЛЕТИЩЕ СОФИЯ:

Денонощни нива на шума
Приложение1, Приложение2, Приложение3,

Дневни, вечерни и нощни нива на шума
Приложение1, Приложение2, Приложение3, Приложение3a,

В Приложения 4, 5 и 6 са показани най-шумните 25 корелирани шумови събития, регистрирани от терминали W1, W2, W3 ,W4 и Е2.
Приложение4, Приложение5, Приложение6,

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.