ExEA ExEA EEA

Тримесечен бюлетин

Тримесечен бюлетин за състоянието на околната среда
за периода октомври-декември 2013 год.

Въздух

Фонов мониторинг

Авиационен шум

Радиационно състояние на околната среда

Води

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

Тримесечен бюлетин


Съдържание:Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.