ExEA ExEA EEA

Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България през 2002 год.

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 1 - Въведение
Глава 2 - Подход при изготвяне на инвентаризацията на ПГ
Глава 3 - Трендове на общите емисии на ПГ
Глава 4 - Основни задачи при инвентаризацията на ПГ за 2002 г.
Глава 5 - Инвентаризация на ПГ за 2002 г.
Глава 6 - Емисии на ПГ - предшественици и SOx
Заключение
Литература
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.