ExEA MoEW EEA

Лични средства

Посещение на експерти на ИАОС в Германия

В периода 13-18.11.2016 г. четирима експерта от лабораториите на ИАОС посетиха IME Fraunhofer в гр. Шмаленберг, Германия с цел осъществяване на първи етап от Програмата за сътрудничество ААР (Advisory Assistance Programme) с Федералната агенция по околна среда на Германия по проект „Анализ на живак в риба“.

По време на посещението бяха представени теоретичните аспекти при вземане на проби от риба и избор на тъкан за анализ, проведени бяха практически демонстрации и упражнения за дисекция на риба, избор на тъкан за последващ анализ на живак, хомогенизиране на проби и анализ на общ живак в риба чрез ICP-MS .

Представени бяха отделните етапи при анализа на метил живак –безопасност при работа, разлагане, екстракция с хексан и аналитичният метод за изпитване, който се прилага в института.

Предстои посещение на немските експерти в ИАОС през месец юни 2017 г. с цел актуализиране на ВВЛМ 1201/2010 - Определяне на метали и металоиди в морски и речни организми.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС