Начало
Борбата срещу изменението на климата е във фокуса на Световния ден на влажните зони