Начало
Дъбът Йозеф е Европейското дърво на годината за 2017 г.