ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Данни за качеството на атмосферен въздух от Националната система за контрол качеството на атмосферен въздух в реално време

Публикувано на 03-12-2018 г.

В периода 01-02 декември са регистрирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ10) в градовете София, Благоевград, Горна Оряховица, Видин, Перник, Ловеч, Пловдив, Смолян, Шумен, Девня, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Сливен, Димитровград, Кърджали. Най-високата стойност е измерена в неделя (02.12.2018 г.) в Горна Оряховица – 4,55 пъти над нормата.

За същия период данните за Столична община показват:

На 01.12.2018 г. превишения на стойностите за  ФПЧ10 е имало в пунктовете в  ж.к.“Дружба“ – 1,42 пъти над нормата;  ж.к. „Надежда“ – 2,38 пъти, в ж.к „Павлово“ 2,23 пъти; ж.к. „Хиподрума“ – 2,78 пъти и ж.к. „Младост“ – 1,84 пъти над нормата.

На 02.12.2018 г. превишения на стойностите за  ФПЧ10 е имало в пунктовете ж.к.“Дружба“ – 2,33 пъти над нормата;  ж.к. „Надежда“ – 4,33 пъти, в ж.к „Павлово“ 3,34 пъти, ж.к.  „Хиподрума“ – 4,38 пъти и в ж.к. „Младост“ – 3,98 пъти над нормата.

На 30.11.2018 г. превишения на ФПЧ10 са регистрирани в Горна Оряховица и Видин съответно 1,35 и 1,17 пъти над нормата.

Данните са осреднени за период от 24 часа (от 00:00 до 24:00 ч.). Нормата за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10 е средноденонощна (за 24 часа) и е 50 µg/m3. Тази норма не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година.

Основен източник на ФПЧ10 са битово изгаряне на твърди горива и автомобилния транспорт в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия (температурна инверсия, мъгла и безветрие).

Министерство на околната среда и водите напомня, че използването на сухи дърва и висококалорични въглища за огрев намалява замърсяването на въздуха. Интернет страницата на Столична община дава възможност за проследяване на часовите стойности на основните показатели за качество на въздуха, а чрез Европейския индекс  на Европейската агенция по околна среда могат да се следят данните и за цяла Европа: http://airindex.eea.europa.eu/.

Данни за качеството на атмосферния въздух в страната ежедневно се публикуват в  ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух на интернет страницата на ИАОС - http://eea.government.bg/airq/bulletin.jspCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС