ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Експерти проведоха ежегодния есенен мониторинг на кафявата мечка

Публикувано на 30-10-2018 г.

Ежегодният есенен мониторинг на кафявата мечка (Ursus arctos) в България се проведе в периода 23.10.-26.10.2018 г. на територията на Западните Родопи, Средна Стара планина, Рила и Пирин. Мониторингът на кафявата мечка е част от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, чиито дейности се координират от ИАОС. В него участваха експерти на ИАОС, МОСВ, РИОСВ, дирекциите на природни и национални паркове, както и служители на горски и ловни стопанства към държавните горски предприятия при Министерство на земеделието, храните и горите.

По време на мониторинга се описват маршрутите,  данни за размера на следите и за установено маркировъчно и хранително поведение на кафявите мечки. Предстои данните да се опишат и обобщят от специализиран софтуер, чрез който се определят числеността, възрастовата структура и хранителните навици на кафявата мечка. Информацията ще бъде част от доклада на ИАОС за състоянието и опазването на околната среда.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС