ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

График за обучения за работа с национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Публикувано на 28-11-2016 г.

Изготвен е график за обучение за работа с НИСО за 2017 г., който за месеците януари и февруари е както следва: 

- 18 януари и 15 февруари 2017 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ; 

-  25 януари и 22 февруари 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО. 

При проявен интерес, заявен на имейл: vroshleva@eea.government.bg, обученията ще се провеждат в ИАОС от 14.00 – 16.00 ч. 

Обученията за работа с НИСО ще продължат до края на 2017 г.  

НИСО ще се въведе в експлоатация поетапно до края на 2016 г., но ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС