ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

ИАОС представи изпълнението на проект за картографиране на земното покритие

Публикувано на 13-12-2018 г.

На заключителна среща в хотел "Форум" в град София, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) представи резултатите от изпълнението на проект „Корине-Земно покритие 2018“. Националният проект е част от общоевропейския “Корине-Земно покритие” (КЗП), в който участват общо 39 страни. Целта е да се изготви актуална дигитална карта на земното покритие от спътникови изображения към 2018 г. и установяване на настъпили изменения през периода на обновяване от 2012 до 2018 г. До момента базата данни КЗП е актулазирана четири пъти - през 1990 г., 2000 г., 2006 г. и 2012 г. Дейностите се изпълняват с финансовата подкрепа на ЕС по програма Коперник (Copernicus) чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).  Техническият изпълнител е Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН).

Въведение и представяне на основните цели на проекта направи координаторът на проекта от ИАОС. След това Антон Стоименов от ИКИТ-БАН представи обновяването на националната база данни „Корине земно покритие 2018“ за България, Радка Колева от Лесотехнически университет и Венцеслав Димитров от ИКИТ-БАН съответно промените в залесените площи от горските територии на България и верификацията на слоевете с висока резолюция за референтната 2015 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС