Начало
ИАОС ще се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с разнообразни инициативи