ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Kонференция за представяне на резултатите по проект „Корине земно покритие – 2012" България

27 ноемви 2014 г. в зала „Бристол“ на Бест Уетсърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, бул. „Христо Ботев 69“

Публикувано на 26-11-2014 г.

Събитието ще представи дейностите и резултатите по национален проект „Корине земно покритие 2012“ - България, част от едноименния общоевропейски проект чиято основна цел е изготвяне на актуална дигитална карта на земното покритие по спътникови снимки, както и установяване на настъпилите изменения за периода 2006 – 2012г. За България той сe изпълнява от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма „Коперник“ (Copernicus) чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Проектът се съфинансира от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Конференцията ще се проведе на 27 ноемви 2014 г. в зала „Бристол“ на Бест Уетсърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, бул. „Христо Ботев 69“ от 10,30 часа.

От 9.50 до 10,30 часа е предвидена пресконференция за журналисти.

ПРОГРАМА


Повече за проекта

„Корине земно покритие“ е уникална европейска програма за наблюдение на земното покритие на базата на интерпретация на спътникови изображения. Тя съдържа хармонизирана цифрова информация за еволюцията на земното покритие и земеползването за голяма част от Европа още от 1985 г. Тази информация се осигурява от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), в сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕКА/ESA), Европейската комисия (ЕК) и страните-членки, които периодично актуализират своите база данни, част от програмата „Коперник“ (Copernicus), която е наследник на програмата за „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (ГМОСС/GMES).

Техническият екип подизпълнител на проекта за България е на Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките с ръководител Д-р Антон Стоименов.

Резултатите, постигнати от изпълнението на проекта, са следствие от създадени междуевропейски консорциуми, които обединяват знания и опит в областта на космическите изследвания, дистанционните методи, геоинформатиката и околната среда.

Приносът на проекта за България е във възможността, въз основа на обновена пространствена информация да се анализира състоянието на земното покритие,  да се оценят - мащаба на настъпилите промени, тяхното естество и разпространение на територията на страната.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС