ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Министър Юлиян Попов направи работно посещение в Изпълнителна агенция по околна среда

Публикувано на 19-03-2013 г.

На 18.03.2013 г. Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с екипа на ИАОС.

Той бе посрещнат от д-р инж. Ваня Григорова, Изпълнителен директор на ИАОС, която го запозна с дейността на Агенцията и функциите на ключовите дирекции в нея.

Като основна задача на цялото служебно правителство Министърът определи запазването на стабилна и ефективно работеща администрация. Той заяви намерението си да поддържа активен диалог както между институциите, така и с неправителствения сектор и организациите ангажирани с околната среда. Изразена бе категоричната решимост да се запази баланса между икономическото развитие и околната среда.

Една от основните задачи на служебния кабинет е да се направят конкретни крачки за опростяване на административните процедури за гражданите и бизнеса. В тази посока ИАОС има значителен напредък с публичните електронни регистрите и услуги, които развива и поддържа.

Министърът посети лабораториите за осъществяване на контрол върху: освобождаването на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда, качеството на почвите и характеристика на отпадъците, както и автоматичната измервателна станция – пункт Павлово за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС