Начало
МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г.