Начало
През месец април гражданите на град София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири мобилни пункта