ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Проверка по сигнал за замърсяване на територията на „Безмитна свободна зона - гр. Видин“

Публикувано на 23-04-2013 г.

Сигналът постъпва в РЛ – Монтана е подаден от РИОСВ – Монтана на 22.04. 2013г. в 14.00 ч.

На 22.04 2013 г. съвместен екип на РЛ – Монтана и РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка на място по подаден сигнал за предполагаемо замърсяване с химикали на територията на “Безмитна свободна зона” – гр. Видин.

Проверката констатира натрупани битови и строителни отпадъци от различен характер в близост до пресевно-промивната инсталация на територията на “Безмитна свободна зона” – гр. Видин.

Не е констатирано изливане на химикали, но е установено наличието на неприятна миризма.

Не са взети почвени проби, тъй като струпаните отпадъци са върху бетонова площадка.

Изготвено е предписание от експерти на РИОСВ за: разделяне на отпадъците по видове, предаването им въз основа на писмен договор с фирма, както и за обособяването на площадки за разделно съхраняване на отпадъците.

Последваща информация за проверката ще бъде предоставена от РИОСВ – Монтана.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС