Начало
Регионална лаборатория – Смолян извърши проверка по сигнал за обърната цистерна в района на с. Соколовци