ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Регионалната лаборатория на ИАОС в Монтана извърши проверка на топлия канал на ТЕЦ „Видахим” АД

Публикувано на 26-02-2013 г.

Проверката е съвместна с РИОСВ – Монтана, по сигнал постъпил на телефон 112.

На 25.02.10.2013г., съвместен екип от експерти на Регионална лаборатория Монтана и РИОСВ – Монтана извърши проверка на топлия канал на ТЕЦ “Видахим” АД, гр. Видин. Каналът зауства отпадни води в р. Дунав. Проверката е направена по сигнал постъпил в РИОСВ – Монтана от тел. 112, за наличието на полужива риба в канала, оцветена на места в бяло.

Съвместният екип от експерти, в присъствието на подателя на сигнала, не констатира наличието на умряла риба в канала. В 14.30 ч., на същия ден, е взета водна проба от отпадъчни води, от заустване № 1 на ТЕЦ “Видахим” АД. На място и експресно са анализирани следните показатели: рН, температура, електропроводимост и разтворен кислород.
Получени са следните резултати:
рН – 7,76 рН единици;
температура 27,60С;
електропроводимост 416 µs/sm
разтворен кислород – 5,5 mg/dm3 ;

Резултатите от измерените експресни показатели са предоставени на РИОСВ - Монтана. Предстои физикохимичен анализ на взетата водна проба от Регионална лаборатория Монтана. Протоколите от изпитване ще бъдат изготвени и предоставени на РИОСВ – Монтана.

Повече информация по проверката ще бъде предоставена от РИОСВ – Монтана.

Обратно в новиниCopyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС