ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

РИОСВ - София, БД „Дунавски район“ и ИАОС проверяват сигнал за оцветяване на река Малък Искър

Публикувано на 09-08-2018 г.

По сигнал за оцветяване на река Малък Искър край село Джурово, община Правец екип от експерти на РИОСВ – София, БД „Дунавски район“ и Централната лаборатория към ИАОС, извършва проверка на място.

Измерените показатели на място на река Малък Искър при село Джурово отговарят на състояние „добро“ за водното тяло съгласно Наредба H-4/14.09.2012 за характеризиране на повърхностните води. Измерените показатели на място са активна реакция pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород (mg/l) и наситеност на кислород (%).

След приключване на всички анализи на водните проби резултатите ще бъдат обявени.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС