Начало
РИОСВ - София, БД „Дунавски район“ и ИАОС проверяват сигнал за оцветяване на река Малък Искър