Начало
Съвместен екип на Регионална лаборатория - Смолян и РИОСВ - Смолян извършиха проверка на сигнал за „побеляване” на река Маданска