ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Шумово замърсяване – национален профил 2018

Публикувано на 31-01-2019 г.

Националните профили за страните-членки, изготвени от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), обобщават информация за шумовото замърсяване.

Профилите се основават на последните официални данни за шума, докладвани на всеки пет години от страните-членки на ЕАОС, съгласно Директивата за шума в околната среда.

Посочват се следните източници на шум, в и извън градските зони:

• пътища;
• железопътни линии;
• летища;
• индустрия.

Профилите на страните описват:

• Броя на хората, изложени на високи дългосрочни средно-дневни нива на шума, както и на високите дългосрочни средни нива през нощта за 2017 г .;
• Тенденции в трите цикъла на картографиране на шума, проведени през 2007 г., 2012 г. и 2017 г .;
• Оценката на въздействието на шума върху здравето от гледна точка на раздразнение, смущения в съня, ефекти върху сърдечносъдовата система и смъртност, както и когнитивните ефекти върху децата.

Допълнителна информация за шума в околната среда можете да намерите на адрес:
http://noise.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-on-noise-exposure-6Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС