ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

София се е радвала на по-чист въздух в деня без автомобили - 22 септември

Сравнителните данни са от измерванията на качеството на атмосферния въздух, направени с мобилна автоматична станция, разположена на пл. „Княз Александър Първи” в гр. София на 19.09.2014 г.- ден с автомобилен трафик и 22.09.2014 г.- ден без автомобли.

Публикувано на 29-09-2014 г.

Трайна е тенденцията към намаляване на концентрациите на основните замърсители на въздуха в деня без автомобили - 22 септември. Това показват сравнителните данни от измерванията на мобилната станция на ИАОС, направени в рамките на кампанията "Европейска седмица на мобилността" и "Европейски ден без автомобили" , а именно:

 - Фини прахови частици измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 2.2 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 19.09.2014г.

- Серен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 5 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 19.09.2014г.

- Въглероден оксид – измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1 път по-ниски от концентрациите, измерени на19.09.2014г.

- Азотен диоксид – измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 2.5 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 19.09.2014г.

- Озон – измерените концентрации са под допустимата норма. В деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.5 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на19.09.2014г.

- Метан – в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1 път по-ниски от концентрациите, измерени на 19.09.2014г.

- Неметанови въглеводороди - в деня без автомобилен транспорт измерените концентрации са до 1.5 пъти по-ниски от концентрациите, измерени на 19.09.2014г. 

Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември. Идеята за провеждане на такъв Ден идва от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение.

 Целите на кампанията са:

  • формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред европейските граждани;
  • разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия;
  • ппопуляризиране на алтернативните начини на транспорт в големите градове, вкл. по-широкото използване на обществения транспорт;
  • демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по- приятен.

Кампанията “Европейски ден без автомобили” цели намаляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС