ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

В София е извършено измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ)

Публикувано на 24-08-2018 г.

Съгласно писмо  на РИОСВ – София е извършено измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Столична община както следва:

- 15.08.2018 г. -  на бул. „Княз Александър Дондуков“  №82;

- 16.08.2018 г. - на ул. „Гинци“ №32;

- 17.08.2018 г. - в двора на ОДЗ №91 „Слънчев кът“, кв. „Левски“.

Извършени са измервания по основните показатели  серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, толуен, m–ксилен, p-ксилен и o-ксилен. Не са констатирани превишения на нормите. Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС