ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

За 51 път отбелязваме Деня на Земята

Публикувано на 22-04-2021 г.

Идеята, която днес отбелязваме, се зародила през 1970г., като целта е повече хора да бъдат ангажирани с каузата за опазване на околната среда. Оттогава всяка година в Деня на земята, на 22 април, се провеждатредица значими глобални събития като например началото на Парижкото споразумение през 2016 г., международния договор за изменение на климата. 

Тази година фокусът на кампанията е върху подпомагането на местните общности най-вече тези области, които са непропорционално засегнати от проблемите на околната среда. Справянето с климатичните проблеми изисква съвместни и непрекъснати усилия на народите и правителствата. Съществена част от инициативите тази година ще бъдат съсредоточени върху действията по климата, повторното залесяване и опазването на биологичното разнообразие. Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС