ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Започна 43-то преброяване на водолюбивите птици

Публикувано на 11-01-2019 г.

В периода 10-13 януари 2018 г. ИАОС координира 43-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). В него ще вземат участие специалисти и доброволци от ИАОС, Регионални инспекции по околна среда и води, НП „Централен Балкан“, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, СДП „Балкани“, Съюза на ловците и риболовците в България и други.

Според методиката за мониторинг и правилата за въвеждане на данни в Информационната система на НСМСБР, за всеки един от 233-те  водни обекта (язовири, реки, езера, блата, рибарници и части от крайбрежието на Черно море) наблюдателите ще попълват полеви формуляри. След приключване на мониторинга данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС