ExEA MoEW EEA

Лични средства

Посещение на експерти на ИАОС в град Алгсбург, Германия в периода 08.10.-13.10.2017г.

Посещение на експерти на ИАОС в Германия

В периода 08.10-13.10.2017 г. петима експерта от лабораториите на ИАОС посетиха лабораторния комплекс на Баварската агенция по околна среда в гр. Аугсбург, Германия с цел осъществяване на първи етап от Програмата за сътрудничество ААР (Advisory Assistance Programme) с Федералната агенция по околна среда на Германия по подпроект 7: „Адаптиране и развитие на хроматографски методи, съответстващи на изискванията на Рамковата директива за водите“.

Програмата на срещите беше насочена към споделяне на опит и целенасочено предаване на знания за разработването и адаптирането на аналитичните методи за определяне на органичните замърсители в съответствие с изискванията на РДВ.

 

Акцентът беше върху организацията и управлението на всички необходими стъпки от разработването на метода чрез валидиране до рутинните мерки за осигуряване на качеството и контрол на качеството за определени групи Приоритетни вещества.

Всяка от срещите премина с теоретично представяне, практическа демонстрация и дискусионно обсъждане на въпросите.

Немските колеги направиха впечатление с добрата организация и с изключително отзивчиво отношения към нашата цел за споделяне на опит.

Работата по настоящия проект продължава с подготовка на посещението на немските колеги за демонстрация на внедрените техники за анализ, планирано да се реализира през месец юни 2018 г.Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС