ExEA MoEW EEA

Комплексни разрешителни

Лични средства

Архив на годишните доклади по околна среда на операторите от 2007 г. до 2012 г.

Годишни доклади по околна среда на операторите 

 

РИОСВ Оператор Годишни доклади за година
Благоевград „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА 2013
"КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, София, Пивоварна Благоевград 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев 2013
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански 2013
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” 2013
Бургас "Метални изделия"АД
"Лукойл Нефтохим Бургас"АД 2013
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2013
“Бургаски захарен завод”ЕАД, гр.Камено 2013
„Керамика Бургас” АД 2013
“Промет стиил”АД 2013
“АВЕС-94”АД - Крайморие
“АВЕС-94”АД - с. Черни връх
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” 2013
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир 2013
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД 2013
"Свинекомплекс Зимен" АД 2013
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД 2013, (tabl)
Велико Търново “СИБИ”ООД - гр. Севлиево 2013
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК 2013
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица 2013
Регионална система за управление на отпадъците 2013
„Ником 97” АД - гр. В. Търново 2013
"Свилоза" АД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина 2013
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци 2013
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов 2013
"ЛУКЕТИ” ЕООД 2013
Сгуроотвал към “ТЕЦ Свилоза” АД 2013
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново 2013
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2013
Депо за неопасни и опасни отпадъци - Сгуроотвал и Сатурачни полета на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2013
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов 2013
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика 2013
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево 2013
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница 2013
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево 2013
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово 2013
“Геран”99 ООД 2013
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД 2013
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена 2013
„Консорциум Агробизнес” АД 2013
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД 2013
“СИКОНКО АГРИЯ” АД – гр. СОФИЯ
“СИКОНКО АГРОТЕХНИК” АД – гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово 2013
"СВИНЕКОМЛЕКС СТАМБОЛОВО" АД с.Стамболово 2013
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица 2013
Бронз OOД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица 2013
ЕТ „АНГЕЛ ДИМИТРОВ – ГРАНИТ“ Птицекомбинат с. Недан е с местонахождение : област Велико Търново, община Павликени
Варна “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня 2013
«Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор “АГРОПОЛИХИМ” АД 2013
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево 2013
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна”
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” 2013
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” 2013
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня 2013
„Девня Цимент”АД град Девня 2013
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево 2013
"МЕТАЛ” АД 2013
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона 2013
“Солвей Соди” АД 2013
Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД 2013
“СТАРТ”АД гр.Добрич 2013
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан 2013
“ТЕЦ Варна” ЕАД 2013
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД 2013
“Топлофикация-Варна” ЕАД - „ДАЛКИЯ Варна” ЕАД 2013
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 2013
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 2013
“КЛАС ОЛИО”ООД с. Карапелит обл. Добрич 2013
„Екарисаж-Варна” ЕООД 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” 2013
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево 2013
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево 2013
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич 2013
"Свинекомплекс Брестак" АД 2013
“Манекс сън” АД 2013
Враца “Екопроект” ООД
(Регионално депо за твърди битови отпадъци)
2013
„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД гр. Бяла Слатина, обл. Враца
„Метизи“ АД, гр. Роман 2013
"Холсим"АД 2013, (tabl)
“Вратица”ООД, гр.Враца 2013
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца 2013
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово 2013
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол 2013
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия 2013
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй 2013
“Завод за хартия” АД гр. Мизия 2013
Монтана “Берг Монтана Фитинги” АД 2013
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери 2013
„ИГАЛ” ООД 2013
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД 2013
«РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ 2013
”Монбат” АД 2013
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана 2013
ТЕЦ „ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН 2013
„Стройкерамика” ООД - Монтана 2013, (tabl)
„Екопроекти” ЕООД, гр. Димово
Плевен “НОРА” АД, Ловеч 2013
„Петокладенци” ЕООД, гр. София
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 2013
„СТАРТКЕРАМИК” ООД - с. Александрово 2013
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) 2013
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол 2013
Община Троян, гр. Троян 2013
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 2013
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен 2013
“Агро 2006” ЕООД
„ТЕРА” АД – Червен бряг 2013
„Златна Панега Цимент”АД 2013
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” 2013
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона 2013
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД 2013
„Рубин Инвест” АД 2013
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” 2013
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци 2013
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД 2013
„ПИЛИГРИМ 67” ЕООД 2013
„Трояинвест” ООД, гр. Троян
Пазарджик “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера 2013
„Промишлени системи“ ООД гр. Пазарджик 2013
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча 2013
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация 2013
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 2013
„Свиком” АД, гр. Пазарджик 2013
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера 2013
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик 2013
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик 2013
Дуропак - Тракия АД 2013
"Панагюрска медна компания" ООД 2013
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” 2013
“Завод за хартия Белово” АД 2013
Пловдив "КЦМ" АД 2013
“Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци-I ви етап” на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки 2013
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ 2013
„ЕТ Ангелов-Иван Ангелов“, гр. Пещера 2013
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД 2013
„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив 2013
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» 2013
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци 2013
"Агрия" АД 2013
“ИНСА ОЙЛ” ООД 2013
"Дружба стъкларски заводи" АД 2013
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ОЦ ”Пловдив-Юг” 2013
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря 2013
АЕРКОК ООД, гр. Шумен 2013
ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов” 2013
Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” 2013
“Марицатек” АД, гр. Пловдив 2013
“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски 2013
„ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново
Перник СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън 2013
„САМАРТ-58” АД 2013
„Аифорос България” ЕАД 2013
“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 2013
„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село 2013
“Галко”АД, гр. Радомир 2013
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” 2013
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” 2013
"Колхида Метал" АД - гр. Перник 2013
“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД 2013
“Топлофикация – Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република” 2013
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2013
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2013
„Сгуроотвал ”7-ми септември” на “Топлофикация – Перник” ЕАД гр. Перник; 2013
ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” 2013
Русе “БИОВЕТ” АД – клон Разград 2013
"Балканцик" АД 2013
„Екогалваник” ЕООД 2013
„ЕЛ ДЖИ 15“ ЕООД, гр. София 2013
“ИКОМЕТ” ЕООД 2013
“МЕТАЛ” ЕООД ЛОЗНИЦА 2013
„НЕПАЛ-10” ООД – с. Лозница, община Разград 2013
“Оберьостерайхише биодизел - България” ЕООД, гр.Русе 2013
“ПИЛКО” ЕООД - гр. Разград, Северна индустриална зона, област Русе 2013
"СЕТ" АД - гр. Русе 2013
СД "Марвас -90-Френкеви С-ИЕ" 2013
“КОМФОРТ”ООД 2013
“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД
“АГРОТАЙМ” ООД - ИСПЕРИХ 2013
“Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 2013
"АВИС" ЕООД, град ЗАВЕТ 2013
„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево 2013
„МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом 2013
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Червена вода, област Русе 2013
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Средна кула, област Русе 2013
“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен 2013
„ЕКОН 91” ООД 2013
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Брестовене
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Сушево
“Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД 2013
“ХАН АСПАРУХ” АД – гр. ИСПЕРИХ 2013
“ЖИТИ” АД - РУСЕ 2013
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Липник 2013
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Киченица 2013
„Лубрика”ООД – Русе 2013
“Полисан” АД 2013
„Мегахим” АД, гр. Русе 2013
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, общ. Русе, обл. Русе 2013
Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян 2013
“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” 2013
„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” EАД 2013
"МОНТЮПЕ" ЕООД гр. Русе 2013
”Амилум България” ЕАД 2013
“Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал на "Топлофикация - Русе" АД - ТЕЦ "Русе - Изток" 2013
“ТРУД”АД - Русе 2013
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД 2013
“Депо Силистра”
“Нубиола България” ООД 2013
“Оргахим” АД – източна площадка 2013
“Оргахим” АД – западна площадка” 2013
“Топлофикация - Русе” ЕАД 2013
София обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград
''Бул Био - НЦЗПБ'' ЕООД 2013
“Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София 2013
СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, гр.София 2013
"САМ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООД 2013
"ТАМАРА 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд 2013
"Сержани" ООД 2013
„Кодак График Комюникейшънс” ЕАД
ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ гр. БОТЕВГРАД 2013
“Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция Ихтиман 2013
“МБС” АД
„Ел Бат” АД 2013
„СОФИЯ МЕД” АД 2013
ЕТ„Маримекс-Мариян Иванов” 2013, приложение
,,Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община- ,,Депо за неопасни отпадъци ,,Садината‘‘ 2013
Инсталация по "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване" 2013
“ГудМилс България” ЕАД, гр. София 2013
„МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ” АД град СОФИЯ 2013
„ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман 2013
“Дружба Стъкларски заводи” АД - площадка София 2013
"ОГНЯНОВО К" АД, ЗНХВ "ПУКЛИНА" 2013
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД 2013
“Топлофикация София” EАД, ТР “Люлин” 2013, приложение, емисии
“Топлофикация София” АД - ОЦ “Земляне” 2013
“Топлофикация София” АД - ТЕЦ “София” 2013
„Топлофикация София” АД, Обект ТЕЦ „София-Изток 2013, приложение
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина 2013
„Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини” 2013
Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ри етап 2013
Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап 2013
гр. Костинброд, „Джиев” АД, Птицекомбината 2013
„КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД 2013
“Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе” 2013
Стара Загора Брикел 2013
„БалБок Инженеринг” АД гр. София 2013
„Джени груп” ЕООД гр. Сливен 2013
„Пивоварна Загорка” АД 2013
„Градус – 1“ ООД, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус» 2013
„“ГРАДУС – 3” АД ГР. СТАРА ЗАГОРА; ФУРАЖЕН ЗАВОД ГР. НОВА ЗАГОРА 2013
„ЕКОФАРМ-2005” ЕООД СЛИВЕН ПТИЦЕФЕРМА С. ПАНАРЕТОВЦИ 2013
ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3” АД 2013
„БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора 2013
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2013
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2013
ТЕЦ "Марица Изток 2" 2013
“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД филиал “ТЕНЕВО” 2013
“Ембул Инвестмънт” 2013
“Прогрес” АД 2013
"Ремотекс - Раднево" ЕАД
"Ямболен" АД, гр. Ямбол 2013
“Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД 2013
Депо за сгуропепелина и гипс от Тец “Ей И Ес-Зс Марица Изток 1” ЕООД 2013
“Аякс-95”ООД, гр. Димитровград 2013
“Аякс-1” EООД, гр. Димитровград 2013
“Арсенал” АД, Завод 3 2013
“Арсенал” АД, Завод 4 2013
"Панхим" ООД 2013
“Керамична къща Стралджа“ ЕООД 2013
“Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” 2013
“КОЛХИДА – СЛИВЕН” АД 2013
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” 2013
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА” 2013
Е.МИРОЛИО ЕАД, девизия Лана, гр. Сливен 2013
Е.МИРОЛИО ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол 2013
„Керам инвест” АД – гр. Сливен 2013
“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД 2013
“СВИКОМ” ЕООД, ГР. СЛИВЕН
„Градус-1” ООД Стара Загора, Птицеферма Зимница, с. Зимница, общ. Ямбол 2013
„Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан 2013
„Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа 2013
ЕТ „Градус - Иван Ангелов 55”, с. Баня 2013
„Милениум 2000” ООД, Птицекомбинат Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан 2013
Смолян „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча , Борино и Девин „ 2013
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки 2013
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Мадан 2013
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем 2013
Шумен “Енергия” АД, гр. Търговище
("ЕнерСис" АД )
2013
"Рока България" АД 2013
"Карлсберг България" АД, гр. София 2013
СД "КВИНС - АРГО и СИЕ" - гр. Лозница 2013
"АЛМЕД" ООД - гр. Нови пазар 2013
"БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК" ООД 2013
“Максам СЕ България " ЕАД – Производство Смядово 2013
“Бряг - СК" ЕООД, гр. Варна 2013, приложение
“Ескейп груп" ООД, гр. Търговище 2013
"Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен 2013
АЛКОМЕТ АД 2013
“Брамас – 96” АД 2013
„Ново стъкло” ЕАД 2013
Кооперация “Прогрес – 94” гр. Опака
“Родна индустрия – Попово” ООД 2013
“РОДОПА ШУМЕН 1884” АД гр. София
"Тетрахиб" ЕАД - гр. Шумен 2013
”Братя Томови”АД, гр.Попово,обл.Търговище 2013
“Чугунена арматура България” - Гр.Враца, клон Попово 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” - Община Търговище 2013
“ХАН ОМУРТАГ” АД 2013
"КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН 2013
МАР – КРАФТ ООД 2013
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел 2013
"ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар 2013
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово 2013
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан 2013
“Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Ветрище 2013
“Топлофикация-Шумен” ЕАД
„Тракия Глас България” ЕАД 2013
„Мега груп” АД 2013
Хасково “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "А" 2013
„ЯЙЦЕПРОМ” АД, Птицеферма в гр. Момчилград 2013
„Горубсо - Кърджали” АД 2013
“Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "В" 2013
ТЕЦ “Марица 3” АД 2013
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград 2013
„ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово - Стара Загора 2013
ЕТ “Митко Жеков - Д” Тухлена фабрика 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград” 2013
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” 2013
“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали 2013
Регионален център за управление на отпадъците, гр. Кърджали 2013
„ГАЛУС” АД – гр.София 2013
„Златна Тракия”АД,гр.Хасково
„Каменица” АД,гр.Пловдив 2013

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС